Informacja - bezpłatne obiady

Rodziców zainteresowanych korzystaniem od dnia 01 września 2022 r. z rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu”  zapraszamy do składania wniosków do 15 sierpnia 2022r. w Miejskim Ośrodku Pomocy S...

  Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.   Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach ...

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 r., mające na celu ochronę gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem energetycznym. Ma on stanowić wsparcie najbardziej potrzebujących ...

Miasto Międzyrzec Podlaski wprowadziło program osłonowy dla seniorów, którego celem jest obniżenie ponoszonych przez nich kosztów za odbiór odpadów komunalnych. Mieszkańcy, którzy osiągnęli 60 rok ży...

Projekt socjalny "Paczuszka OD SERDUSZKA"

Stowarzyszenie Synergia realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich w ramach PO WER „1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami”     Informacje o projekcie - pdf Reg...

Informacja - Bezpłatne obiady

Rodziców zainteresowanych korzystaniem od dnia 01 września 2021r. z rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu”  zapraszamy do składania wniosków do 15 sierpnia 2021r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Sp...

Projekt „Stop boreliozie!”

Celem Projektu „Stop boreliozie!” jest wdrożenie Programu profilaktycznego dotyczącego wykrywania zakażeń Borrelia burgdorferi. Ze wsparcia mogą skorzystać osoby z terenu województwa lubelskiego ze sz...

    Od 1 kwietnia Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Dnia 1 kwietnia br. rozpoczyna się największe badanie statystyczne realizowane raz na 10 lat...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Białej Podlaskiej informuje, iż z ramienia Powiatu Bialskiego będzie realizować Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”. Opieka wytchnieniowa polega na: z...

Stowarzyszenie POSTIS, we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej prowadzi wsparcie dla bezdomnych byłych więźniów w wieku do 30 lat. Wsparcie ma na celu ochronę osób bezdomnych opuszczają...

Miasto Międzyrzec Podlaski informuje, iż przystąpiło do realizacji Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego począwszy od kw...

Projekt socjalny "MAM czas"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim zaprasza matki samotnie wychowujące dzieci do udziału w projekcie socjalnym „MAM czas” realizowanym przez pracownika socjalnego tutejszego Ośr...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim, a także Pani Eugenia składają ogromne podziękowania dla wszystkich darczyńców, którzy okazali wsparcie i zaangażowanie w przebieg projektu so...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Piłsudskiego 6, 21-560 Międzyrzec Podlaski, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych ( kobie...

WSPIERAMY MIĘDZYRZECKICH SENIORÓW

Miasto Międzyrzec Podlaski realizuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”, który polega na udzieleniu pomocy w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora. Do 31 ...

Osoba  zgłaszająca problem dotyczący uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego powinna skontaktować się z infolinią Polskiego Bonu Turystycznego: bon turystyczny - infolinia - pdf bon turystyczny - ...

Harmonogram wypłat - maj 2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim ul. Piłsudskiego 6 informuje, że wypłata świadczeń w miesiącu maju br. będzie realizowana w dniu 28 maja 2020 r. (czwartek) ŚWIADCZENIA  ROD...

INFORMACJA      W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 podajemy poniżej nr telefonów specjalistów świadczących pomoc w zakresie poradnictwa specjalistycznego  w tym psychologicznego, w...

W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników Ośrodka, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim zwraca się z prośbą do wszystkich osób KORZYSTAJĄCYCH Z REAL...

Harmonogram wypłat - kwiecień 2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim ul. Piłsudskiego 6 informuje, że wypłata świadczeń w miesiącu kwietniu br. będzie realizowana w dniu 28 kwietnia 2020 r. (wtorek) ŚWIADCZENI...

O g ł o s z e n i e W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się  choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej  wirusem SARS-CoV-2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim wprowadza ograniczeni...

Komunikat dla podmiotów Zatrudnienia socjalnego w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2. Kierownicy podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz ich pracownicy powinni z...

treść w formacie pdf: Polecenie Wojewody Lubelskiego z dnia 11 marca 2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim w okresie od 01.12.2018 r. do 31.12.2019 r. realizował projekt socjalny „Od czegoś trzeba zacząć”. Projekt socjalny jest interdyscyplinarnym ...

Informacja - Bezpłatne obiady

Rodziców zainteresowanych korzystaniem od dnia 9 września 2019r. z rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” zapraszamy do składania wniosków w okresie od dnia 01 lipca do 14 sierpnia 2019r. w M...

Od 1 października 2018r. obowiązywać będą nowe zweryfikowane kryteria dochodowe w pomocy społecznej,  opublikowane w dniu 13 lipca 2018r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. Przedmi...

Pomoc żywnościowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim informuję, iż w okresie od 12.07.2018 r. do 31.08.2018 r. będą wydawane skierowania dla osób uprawnionych do udziału w Programie Pomoc Żywno...

Informacja -Bezpłatne obiady

Rodziców zainteresowanych korzystaniem od 04.09.2018r. z rządowego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zapraszamy do składania wniosków w okresie od 26 lipca do 17 sierpnia 2018r. w Miejsk...

Rejony Opiekuńcze

Pracownicy socjalni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim pracują w ośmiu rejonach opiekuńczych: Nowik-Cep Monika, Karpowicz Dorota, Agnieszka Dołęga, Sanecka Anita, Mironiuk Ka...

Ruszył nabór wniosków na 500 plus

Od 1 sierpnia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim można składać wnioski na świadczenia wychowawcze 500 plus, rodzinne i świadczenia funduszu alimentacyjnego Najlepiej zrobić t...