Projekt socjalny "Paczuszka OD SERDUSZKA"

Stowarzyszenie Synergia realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich w ramach PO WER „1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami”     Informacje o projekcie - pdf Reg...

Informacja - Bezpłatne obiady

Rodziców zainteresowanych korzystaniem od dnia 01 września 2021r. z rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu”  zapraszamy do składania wniosków do 15 sierpnia 2021r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Sp...

Projekt „Stop boreliozie!”

Celem Projektu „Stop boreliozie!” jest wdrożenie Programu profilaktycznego dotyczącego wykrywania zakażeń Borrelia burgdorferi. Ze wsparcia mogą skorzystać osoby z terenu województwa lubelskiego ze sz...

    Od 1 kwietnia Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Dnia 1 kwietnia br. rozpoczyna się największe badanie statystyczne realizowane raz na 10 lat...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Białej Podlaskiej informuje, iż z ramienia Powiatu Bialskiego będzie realizować Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”. Opieka wytchnieniowa polega na: z...

Stowarzyszenie POSTIS, we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej prowadzi wsparcie dla bezdomnych byłych więźniów w wieku do 30 lat. Wsparcie ma na celu ochronę osób bezdomnych opuszczają...

Miasto Międzyrzec Podlaski informuje, iż przystąpiło do realizacji Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego począwszy od kw...

Projekt socjalny "MAM czas"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim zaprasza matki samotnie wychowujące dzieci do udziału w projekcie socjalnym „MAM czas” realizowanym przez pracownika socjalnego tutejszego Ośr...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim, a także Pani Eugenia składają ogromne podziękowania dla wszystkich darczyńców, którzy okazali wsparcie i zaangażowanie w przebieg projektu so...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Piłsudskiego 6, 21-560 Międzyrzec Podlaski, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych ( kobie...

WSPIERAMY MIĘDZYRZECKICH SENIORÓW

Miasto Międzyrzec Podlaski realizuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”, który polega na udzieleniu pomocy w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora. Do 31 ...

Osoba  zgłaszająca problem dotyczący uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego powinna skontaktować się z infolinią Polskiego Bonu Turystycznego: bon turystyczny - infolinia - pdf bon turystyczny - ...

Harmonogram wypłat - maj 2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim ul. Piłsudskiego 6 informuje, że wypłata świadczeń w miesiącu maju br. będzie realizowana w dniu 28 maja 2020 r. (czwartek) ŚWIADCZENIA  ROD...

INFORMACJA      W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 podajemy poniżej nr telefonów specjalistów świadczących pomoc w zakresie poradnictwa specjalistycznego  w tym psychologicznego, w...

W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników Ośrodka, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim zwraca się z prośbą do wszystkich osób KORZYSTAJĄCYCH Z REAL...

Harmonogram wypłat - kwiecień 2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim ul. Piłsudskiego 6 informuje, że wypłata świadczeń w miesiącu kwietniu br. będzie realizowana w dniu 28 kwietnia 2020 r. (wtorek) ŚWIADCZENI...

O g ł o s z e n i e W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się  choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej  wirusem SARS-CoV-2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim wprowadza ograniczeni...

Komunikat dla podmiotów Zatrudnienia socjalnego w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2. Kierownicy podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz ich pracownicy powinni z...

treść w formacie pdf: Polecenie Wojewody Lubelskiego z dnia 11 marca 2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim w okresie od 01.12.2018 r. do 31.12.2019 r. realizował projekt socjalny „Od czegoś trzeba zacząć”. Projekt socjalny jest interdyscyplinarnym ...

Informacja - Bezpłatne obiady

Rodziców zainteresowanych korzystaniem od dnia 9 września 2019r. z rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” zapraszamy do składania wniosków w okresie od dnia 01 lipca do 14 sierpnia 2019r. w M...

Od 1 października 2018r. obowiązywać będą nowe zweryfikowane kryteria dochodowe w pomocy społecznej,  opublikowane w dniu 13 lipca 2018r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. Przedmi...

Pomoc żywnościowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim informuję, iż w okresie od 12.07.2018 r. do 31.08.2018 r. będą wydawane skierowania dla osób uprawnionych do udziału w Programie Pomoc Żywno...

Informacja -Bezpłatne obiady

Rodziców zainteresowanych korzystaniem od 04.09.2018r. z rządowego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zapraszamy do składania wniosków w okresie od 26 lipca do 17 sierpnia 2018r. w Miejsk...

Rejony Opiekuńcze

Pracownicy socjalni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim pracują w ośmiu rejonach opiekuńczych: Nowik-Cep Monika, Karpowicz Dorota, Agnieszka Dołęga, Sanecka Anita, Mironiuk Ka...

Ruszył nabór wniosków na 500 plus

Od 1 sierpnia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim można składać wnioski na świadczenia wychowawcze 500 plus, rodzinne i świadczenia funduszu alimentacyjnego Najlepiej zrobić t...