Projekt "Bierność-Aktywność"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim zaprasza mieszkańców miasta do udziału w projekcie "Bierność-Aktywność"Regulamin uczestnictwa RPO WL  Regulamin przyznawania stypendiów RPO W...

PODPROGRAM 2018 – efekty

  W ramach POPŻ Podprogram 2018, który był realizowany w okresie sierpień 2018 - czerwiec 2019 Ochotnicza Straż Pożarna „Stołpno” w Międzyrzecu Podlaskim współpracowała z Bankiem Żywności z Lublini...

Informacja - Bezpłatne obiady

Rodziców zainteresowanych korzystaniem od dnia 9 września 2019r. z rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” zapraszamy do składania wniosków w okresie od dnia 01 lipca do 14 sierpnia 2019r. w M...

PODPROGRAM 2017 – efekty

W ramach POPŻ Podprogram 2017, który był realizowany w okresie sierpień 2017 - czerwiec 2018 Ochotnicza Straż Pożarna „Stołpno” w Międzyrzecu Podlaskim współpracowała z Bankiem Żywności z Lublinie, ...

Od 1 października 2018r. obowiązywać będą nowe zweryfikowane kryteria dochodowe w pomocy społecznej,  opublikowane w dniu 13 lipca 2018r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. Przedmi...

Pomoc żywnościowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim informuję, iż w okresie od 12.07.2018 r. do 31.08.2018 r. będą wydawane skierowania dla osób uprawnionych do udziału w Programie Pomoc Żywno...

Informacja -Bezpłatne obiady

Rodziców zainteresowanych korzystaniem od 04.09.2018r. z rządowego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zapraszamy do składania wniosków w okresie od 26 lipca do 17 sierpnia 2018r. w Miejsk...

Rejony Opiekuńcze

Pracownicy socjalni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim pracują w ośmiu rejonach opiekuńczych: Kozłowska Halina, Karpowicz Dorota, Melaniuk Lewko Justyna, Mroczkowska Beata, K...

Ruszył nabór wniosków na 500 plus

Od 1 sierpnia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim można składać wnioski na świadczenia wychowawcze 500 plus, rodzinne i świadczenia funduszu alimentacyjnego Najlepiej zrobić t...