Rodziców zainteresowanych korzystaniem od dnia 01 września 2022 r. z rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu”  zapraszamy do składania wniosków do 15 sierpnia 2022r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 6 w Międzyrzecu Podlaskim.

Wnioski złożone w miesiącu sierpniu br. zapewnią możliwość korzystania z bezpłatnych obiadów od początku roku szkolnego, natomiast wnioski złożone po 15 sierpnia 2022 r. będą rozpatrywane w dalszej kolejności, co  spowoduje konieczność opłacenia przez rodziców części należności za obiady.

Czas niezbędny do wydania decyzji wynosi 30 dni, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku z załącznikami w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Kryterium uprawniające do bezpłatnych obiadów wynosi 900 zł na osobę w rodzinie.

 

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Międzyrzecu Podlaskim