Rodziców zainteresowanych korzystaniem od dnia 9 września 2019r. z rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” zapraszamy do składania wniosków w okresie od dnia 01 lipca do 14 sierpnia 2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 6 w Międzyrzecu Podlaskim.

 
Wnioski złożone w miesiącu lipcu i sierpniu br. zapewnią możliwość korzystania z bezpłatnych obiadów od początku roku szkolnego, natomiast wnioski złożone po 14 sierpnia 2019r. będą rozpatrywane w dalszej kolejności, co może spowodować konieczność opłacenia przez rodziców części należności za obiady.

 
Czas niezbędny do wydania decyzji wynosi 30 dni, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku z załącznikami w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

 
Kryterium uprawniające do bezpłatnych obiadów wynosi 792 zł na osobę w rodzinie.

 


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Międzyrzecu Podlaskim
Międzyrzec Podlaski 26 czerwiec 2019r.