Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Piłsudskiego 6, 21-560 Międzyrzec Podlaski, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych ( kobiet i/lub mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Miasto Międzyrzec Podlaski w okresie od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023r

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacja o wyniku postępowania