Rodziców zainteresowanych korzystaniem od 04.09.2018r. z rządowego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zapraszamy do składania wniosków w okresie od 26 lipca do 17 sierpnia 2018r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 6 w Międzyrzecu Podlaskim.

Wnioski złożone w miesiącu lipcu i sierpniu br. zapewnią możliwość korzystania z bezpłatnych obiadów od początku roku szkolnego, natomiast

wnioski złożone po 17 sierpnia 2018r. będą rozpatrywane w dalszej kolejności, co może spowodować konieczność opłacenia przez rodziców części należności za obiady nie objęte decyzją administracyjną.

Czas niezbędny do wydawania decyzji wynosi 30 dni, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku z załącznikami w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Kryterium uprawniające do bezpłatnych obiadów wynosi 771 zł na osobę w rodzinie.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Międzyrzecu Podlaskim