Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Piłsudskiego 6, 21-560 Międzyrzec Podlaski, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych ( kobiet i/lub mężczyzn).

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 (edytowalny)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 (edytowalny)

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 (edytowalny)

Załącznik nr 3 

Projekt umowy

Informacja o wyniku postępowania