Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim realizuje wypłaty świadczeń w niżej podanych terminach:

  • Świadczenia rodzinne, w tym: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna – 25 dzień miesiąca.
  • Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 25 dzień miesiąca.
  • Świadczenia z pomocy społecznej, w tym zasiłek okresowy, zasiłek stały – 28 dzień miesiąca.

Jeżeli w/w termin wypada w dzień wolny od pracy, wówczas wypłata nastąpi w pierwszym dniu pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim, przypadający po dniu wolnym.

 Wypłaty w MOPS realizowane są w formie gotówkowej w kasie MOPS w siedzibie Ośrodka lub w formie bezgotówkowej – przelewem na wskazane przez świadczeniobiorcę konto bankowe.