Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Piłsudskiego 6, 21-560 Międzyrzec Podlaski, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Miasto Międzyrzec Podlaski w okresie od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie RODO

Załącznik nr 3 - brak powiązań kapitałowych

Informacja o wyniku postępowania ofertowego