Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Białej Podlaskiej informuje, iż z ramienia Powiatu Bialskiego będzie realizować Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”.

Opieka wytchnieniowa polega na:

  1. zapewnieniu osobie wymagającej opieki maksymalnie 14-dniowego całodobowego pobytu w jednym z domów pomocy społecznej na terenie powiatu bialskiego,
  2. specjalistycznym poradnictwie indywidualnym lub grupowym (psychologicznym lub terapeutycznym) oraz wsparciu w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Usługi opieki wytchnieniowej są skierowane do osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne i które stale przebywają w domu.

 

Wsparcie w ramach Programu jest bezpłatne i jest skierowane do mieszkańców powiatu bialskiego, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnością lub osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

W ramach edycji zaplanowano objęcie wsparciem 20 opiekunów/członków rodzin osób dorosłych oraz 10 opiekunów/członków rodzin dzieci z niepełnosprawnością.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, tel.: (83) 343 29 82 oraz na stronie internetowej www.pcpr.powiatbialski.pl