Stowarzyszenie POSTIS, we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej prowadzi wsparcie dla bezdomnych byłych więźniów w wieku do 30 lat.

Wsparcie ma na celu ochronę osób bezdomnych opuszczających jednostki penitencjarne przez zakażeniem koronawirusem i zarażaniem innych osób w przestrzeni publicznej, przede wszystkim poprzez zapewnienie im tymczasowego mieszkania.

Pomoc bezdomnym będzie udzielana do 30 listopada 2021 r.

Stowarzyszenie POSTIS realizuje ww. wsparcie ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach projektu „NOWA DROGA – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze.”

Program pomocy polega na opłaceniu osobie uprawnionej tymczasowego mieszkania (stancji) na okres 2 miesięcy, zakupie żywności i środków higieny osobistej w formie e-kodu do sklepu oraz wsparciu psychologa i wolontariusza w formie e-porady.

Proponowane wsparcie ma charakter wyłącznie doraźny i nie jest programem wychodzenia z bezdomności.

Z uwagi na trudną sytuacje epidemiczną w kraju i możliwość wsparcia w projekcie byłych więźniów, którzy opuścili jednostki penitencjarne w czasie ostatnich 2 lat Stowarzyszenie POSTIS może objąć wsparciem również młodych bezdomnych byłych więźniów przebywających w województwie lubelskim.