Projekt  „Bierność – Aktywność”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Piłsudskiego 6, 21-560 Międzyrzec Podlaski, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego pn. „WIZAŻYSTKA/STYLISTKA” ORAZ „KOSMETYCZKA - STYLIZACJA PAZNOKCI” na rzecz uczestników projektu „Bierność -  Aktywność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zapytanie ofertowe - pdf

Zapytanie ofertowe - doc

Zał. nr 1 formularz ofertowy

Zał. nr 2 wykaz doświadczenia wykonawcy

Zał. nr 3 wykaz kadry

Zał. nr 4 oświadczenie RODO

zał. nr 5 oświadczenie - brak powiązań kapitałowych

informacja o wyniku postępowania - pdf

informacja o wyniku postępowania - doc