Projekt  „Bierność – Aktywność”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Międzyrzec Podlaski, dn. 22.05.2020 r.

                                                                                                             

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

                Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim jako Zamawiający informuje o unieważnieniu następujących  zapytań ofertowych:

  • nr MOPS.2610.5.2020 z dnia 28.04.2020 r. na przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej”
  • nr MOPS.2610.6.2020 z dnia 12.05.2020 r. na przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „Kosmetyczka – wizażystka/stylistka” oraz „ Kosmetyczka – stylizacja paznokci”
  • nr MOPS.2610.7.2020 z dnia 12.05.2020 r. na przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „Kurs komputerowy ECDL BASE” oraz „ Kadry i płace”
  • nr MOPS.2610.8.2020 z dnia 12.05.2020 r. na przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „Obsługa koparki jednonaczyniowej klasy III i I uprawnień – kurs jednoetapowy”

na rzecz Uczestników projektu „Bierność – Aktywność” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

            Unieważnienie zapytania ofertowego następuje zgodnie z sekcją
 „Postanowienia końcowe” pkt. 1 przywoływanych wyżej zapytań ofertowych z powodu obarczenia tych postępowań wadą niemożliwą do usunięcia.

            Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i złożenie ofert. Jednocześnie informuję, iż Zamawiający ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tych samych przedmiotów zamówienia, a informacja o nich zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego http://mops.miedzyrzec.pl/ oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/