• Rejony Opiekuńcze

  Rejony Opiekuńcze

  Pracownicy socjalni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim pracują w ośmiu rejonach opiekuńczych
 • 500+

  Złóż wniosek przez internet

  E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
 • O Nas

  O Nas

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim realizuje zadania własne samorządu szczebla podstawowego w zakresie pomocy społecznej oraz zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, wspierania rodziny, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: „WIZAŻYSTKA /STYLISTKA” oraz „KOSMETYCZKA - STYLIZACJA PAZNOKCI” PROWADZONE

Projekt  „Bierność – Aktywność”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Piłsudskiego 6, 21-560 Międzyrzec Podlaski, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego pn. „WIZAŻYSTKA/STYLISTKA” ORAZ „KOSMETYCZKA - STYLIZACJA PAZNOKCI” na rzecz uczestników projektu „Bierność -  Aktywność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zapytanie ofertowe - pdf

Zapytanie ofertowe - doc

Zał. nr 1 formularz ofertowy

Zał. nr 2 wykaz doświadczenia wykonawcy

Zał. nr 3 wykaz kadry

Zał. nr 4 oświadczenie RODO

zał. nr 5 oświadczenie - brak

informacja o wyniku postępowania - pdf

informacja o wyniku postępowania - doc

 


 

Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego

Osoba  zgłaszająca problem dotyczący uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego powinna skontaktować się z infolinią Polskiego Bonu Turystycznego:

bon turystyczny - infolinia - pdf

bon turystyczny - infolinia - doc

 


 

Projekt  „Bierność – Aktywność”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Piłsudskiego 6, 21-560 Międzyrzec Podlaski, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „ OPIEKUN OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ” na rzecz uczestników projektu „Bierność - Aktywność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe - pdf

Zapytanie ofertowe - doc

Zał. nr 1 formularz ofertowy

Zał. nr 2 wykaz usług

zał. nr 3 wykaz kadry

zał. nr 4 oświadczenie RODO

zał. nr 5 oświadczenie - brak powiązań kapitałowych

informacja o wyniku postępowania - pdf

informacja o wyniku postępowania - doc

informacja_o_ponownym_wyborze_oferty - pdf

informacja_o_ponownym_wyborze_oferty - doc

 


 

Projekt  „Bierność – Aktywność”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Piłsudskiego 6, 21-560 Międzyrzec Podlaski, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „OBSŁUGA KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ KLASY III i I UPRAWNIEŃ – KURS JEDNOETAPOWY” na rzecz uczestników projektu „Bierność -  Aktywność”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe - pdf

Zapytanie ofertowe - doc

Zał. nr 1 formularz ofertowy

Zał. nr 2 wykaz usług

zał. nr 3 wykaz kadry

zał. nr 4 oświadczenie RODO

zał. nr 5 oświadczenie - brak powiązań kapitałowych

informacja o wyniku postępowania - pdf

informacja o wyniku postępowania - doc

 


 

Projekt  „Bierność – Aktywność”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Piłsudskiego 6, 21-560 Międzyrzec Podlaski, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego pn. „WIZAŻYSTKA/STYLISTKA” ORAZ „KOSMETYCZKA - STYLIZACJA PAZNOKCI” na rzecz uczestników projektu „Bierność -  Aktywność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zapytanie ofertowe - pdf

Zapytanie ofertowe - doc

Zał. nr 1 formularz ofertowy

Zał. nr 2 wykaz usług

zał. nr 3 wykaz kadry

zał. nr 4 oświadczenie RODO

zał. nr 5 oświadczenie - brak powiązań kapitałowych

informacja o wyniku postępowania - pdf

informacja o wyniku postępowania - doc

 


 

Projekt  „Bierność – Aktywność”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Piłsudskiego 6, 21-560 Międzyrzec Podlaski, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „KURS PRAWO JAZDY KAT. C, C+E WRAZ Z KURSEM KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYŚPIESZONEJ NA PRZEWÓZ RZECZY” na rzecz Uczestnika Projektu „Bierność -  Aktywność”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zapytanie ofertowe - pdf

Zapytanie ofertowe - doc

Zał. nr 1 formularz ofertowy

Zał. nr 2 wykaz usług

zał. nr 3 oświadczenie RODO

zał. nr 4 oświadczenie - brak powiązań kapitałowych

informacja o wyniku postępowania - pdf

informacja o wyniku postępowania - doc

 


 

Unieważnienie zapytania ofertowego

Projekt  „Bierność – Aktywność”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Międzyrzec Podlaski, dn. 22.05.2020 r.

                                                                                                         

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

                Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim jako Zamawiający informuje o unieważnieniu następujących  zapytań ofertowych:

 • nr MOPS.2610.5.2020 z dnia 28.04.2020 r. na przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej”
 • nr MOPS.2610.6.2020 z dnia 12.05.2020 r. na przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „Kosmetyczka – wizażystka/stylistka” oraz „ Kosmetyczka – stylizacja paznokci”
 • nr MOPS.2610.7.2020 z dnia 12.05.2020 r. na przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „Kurs komputerowy ECDL BASE” oraz „ Kadry i płace”
 • nr MOPS.2610.8.2020 z dnia 12.05.2020 r. na przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „Obsługa koparki jednonaczyniowej klasy III i I uprawnień – kurs jednoetapowy”

na rzecz Uczestników projektu „Bierność – Aktywność” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

            Unieważnienie zapytania ofertowego następuje zgodnie z sekcją 
 „Postanowienia końcowe” pkt. 1 przywoływanych wyżej zapytań ofertowych z powodu obarczenia tych postępowań wadą niemożliwą do usunięcia.

            Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i złożenie ofert. Jednocześnie informuję, iż Zamawiający ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tych samych przedmiotów zamówienia, a informacja o nich zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego http://mops.miedzyrzec.pl/ oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/

 

 


 

Projekt  „Bierność – Aktywność”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Piłsudskiego 6, 21-560 Międzyrzec Podlaski, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „KURS KOMPUTEROWY ECDL BASE” oraz  „KADRY I PŁACE” na rzecz uczestników projektu „Bierność -  Aktywność”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe - pdf

Zapytanie ofertowe - doc

Zał. nr 1 formularz ofertowy

Zał. nr 2 wykaz usług

zał. nr 3 wykaz kadry

zał. nr 4 oświadczenie RODO

zał. nr 5 oświadczenie - brak powiązań kapitałowych

informacja o wyniku postępowania - pdf

informacja o wyniku postępowania - doc

 


 

Harmonogram wypłat - maj 2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim ul. Piłsudskiego 6 informuje, że wypłata świadczeń w miesiącu maju br. będzie realizowana

w dniu 28 maja 2020 r. (czwartek)

ŚWIADCZENIA  RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+, ZASIŁKI STAŁE, ZASIŁKI OKRESOWE, ZASIŁKI CELOWE

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Międzyrzecu Podlaskim

 


 

O g ł o s z e n i e

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się  choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej  wirusem SARS-CoV-2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim wprowadza ograniczenia w bezpośrednich kontaktach pracowników MOPS   z interesantami. Wobec powyższego prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w siedzibie MOPS, kontaktowanie się za pośrednictwem e-mail: mops@miedzyrzec.pl, tel. (83)371 78 03, a jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobiste stawiennictwo w Ośrodku.

Przepraszamy za wprowadzone utrudnienia, podyktowane troską o nasze wspólne bezpieczeństwo.

 

                                                                                                                                                                                                Kierownik

                                                                                                                                                                           Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                                                                     w Międzyrzecu Podlaskim      

 


 

Wypłaty świadczeń w stanie epidemii koronawirusa

W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników Ośrodka, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim zwraca się z prośbą do wszystkich osób KORZYSTAJĄCYCH Z REALIZOWANYCH W TUTEJSZYM OŚRODKU ŚWIADCZEŃ

tj. osób uprawnionych do:

ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ZASIŁKÓW STAŁYCH, ZASIŁKÓW OKRESOWYCH, ZASIŁKÓW CELOWYCH

o zakładanie kont bankowych celem sprawniejszego i szybszego przekazywania Państwa świadczeń.

 

W załączeniu druki do wypełnienia celem przekazywania środków na konto bankowe

Druk nr 1 - przekazywanie przyznanych świadczeń na konto osobiste

Druk nr 2 - zgoda na przekazywanie przyznanych świadczeń na konto osobiste innej osoby niż wnioskodawca

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                          Kierownik

                                                                                                                                      Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                                w Międzyrzecu Podlaskim 

 


 

Numery telefonów specjalistów świadczących pomoc w zakresie poradnictwa specjalistycznego

INFORMACJA

     W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 podajemy poniżej nr telefonów specjalistów świadczących pomoc w zakresie poradnictwa specjalistycznego  w tym psychologicznego, w szczególności dla osób objętych kwarantanną:

Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej

ul. Warszawska 14, 21 – 500 Biała Podlaska - Całodobowy 504 806 438

Centrum pomocy Interdyscyplinarnej

ul. Warszawska 14, 21 -500 Biała Podlaska

Poniedziałek, środa i piątek

7.30 – 16       885 153 253

Czwartek                              

8 – 20           885 153 253

Sobota                                  

8 - 15            885 153 253

e-mail: bialapodlaska.cip@stowarzyszeniebonafides.pl

 

Specjaliści Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Brzeska 41, 21 – 500 Biała Podlaska

Od poniedziałku do piątku  

7.30 – 16      83 343 70 66,  83 343 29 82

e-mail: pcprbp@wp.pl

Od poniedziałku do piątku  15.30 – 19

Sobota                                

15 – 19         516 699 442, 516 699 769

Niedziela                            

7.30 – 19      516 699 442, 516 699 769

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie Ośrodek Adopcyjny  uprzejmie informuje, że prowadzi poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne. Dyżurujący doświadczeni psycholodzy i pedagodzy mogą udzielać porad nie tylko w sprawach przysposobienia dzieci. Jeśli maja Państwo potrzebę porozmawiania z doświadczonym psychologiem lub pedagogiem zachęcamy do kontaktu!

Pracownicy dyżurują w godzinach 8-15 pod telefonem:

Lublin -  81-528-76-19  535 287 620

Biała Podlaska – 83 343 64 54

 

Dodatkowo całodobowo wsparcia psychologicznego udzielają specjaliści WOT / infolinia 800-100-102 

 


 

Projekt  „Bierność – Aktywność”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej przy ul. Piłsudskiego 6, 21-560 Międzyrzec Podlaski, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „ OPIEKUN OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ” na rzecz uczestników projektu „Bierność -  Aktywność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zapytanie ofertowe - pdf

Zapytanie ofertowe - doc

Zał. nr 1 formularz ofertowy

Zał. nr 2 wykaz usług

zał. nr 3 wykaz kadry

zał. nr 4 wykaz szkoleń w ramach EFS

zał. nr 5 oświadczenie RODO

zał. nr 6 oświadczenie - brak powiązań kapitałowych

 


 

Fundusze Europejskie

Projekt  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu w formie zapytania ofertowego na świadczenie usług poradnictwa psychologicznego tj. przeprowadzenie diagnozy potrzeb uczestników projektu, indywidualnej ścieżki reintegracji oraz indywidualnego poradnictwa  psychologicznego obejmującego doradztwo psychologiczne, warsztaty kompetencji społecznych oraz terapię rodzinną., w związku z realizowanym projektem „ Bierność - Aktywność”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 formularz ofertowy

Zał. nr 2 wykaz usług

Zał. nr 3 oświadczenie-brak powiązań kapitałowych

Zał. nr 4 oświadczenie RODO

Zał. nr 5 OŚWIADCZENIE O POSIADANYCH KWALIFIKACJACH

Zał. nr 6 WYKAZ DOŚWIADCZENIA W PROJEKTACH

Informacja z rozstrzygnięcia - usługi psychologiczne

 


 

 

Projekt  „Bierność – Aktywność”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Piłsudskiego 6, 21-560 Międzyrzec Podlaski, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego pn. „KOSMETYCZKA - WIZAŻYSTKA/STYLISTKA” ORAZ „KOSMETYCZKA - STYLIZACJA PAZNOKCI” na rzecz uczestników projektu „Bierność -  Aktywność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zapytanie ofertowe - pdf

Zapytanie ofertowe - doc

Zał. nr 1 formularz ofertowy

Zał. nr 2 wykaz usług

zał. nr 3 wykaz kadry

zał. nr 4 wykaz szkoleń w ramach EFS

zał. nr 5 oświadczenie RODO

zał. nr 6 oświadczenie - brak powiązań kapitałowych

 


 

Fundusze Europejskie

Projekt  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W związku z realizacją projektu pt. „Bierność - Aktywność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim zaprasza do składania ofert na świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług związanych z indywidualnym doradztwem jako Doradca Zawodowy.


 

Zapytanie ofertowe Doradca Zawodowy

Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTY PROWADZONY W TRYBIE ROZEZNANIE RYNKU

Wynik zapytania ofertowego

 


 

Projekt  „Bierność – Aktywność”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Piłsudskiego 6, 21-560 Międzyrzec Podlaski, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „KURS KOMPUTEROWY ECDL BASE” oraz  „KADRY I PŁACE” na rzecz uczestników projektu „Bierność -  Aktywność”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe - pdf

Zapytanie ofertowe - doc

Zał. nr 1 formularz ofertowy

Zał. nr 2 wykaz usług

zał. nr 3 wykaz kadry

zał. nr 4 wykaz szkoleń w ramach EFS

zał. nr 5 oświadczenie RODO

zał. nr 6 oświadczenie - brak powiązań kapitałowych

 


 

Projekt  „Bierność – Aktywność”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Piłsudskiego 6, 21-560 Międzyrzec Podlaski, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „OBSŁUGA KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ KLASY III i I UPRAWNIEŃ – KURS JEDNOETAPOWY” na rzecz uczestników projektu „Bierność -  Aktywność”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zapytanie ofertowe - pdf

Zapytanie ofertowe - doc

Zał. nr 1 formularz ofertowy

Zał. nr 2 wykaz usług

zał. nr 3 wykaz kadry

zał. nr 4 wykaz szkoleń w ramach EFS

zał. nr 5 oświadczenie RODO

zał. nr 6 oświadczenie - brak powiązań kapitałowych

 


 

„Od czegoś trzeba zacząć” - projekt socjalny

W ramach projektu socjalnego „Od czegoś trzeba zacząć” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej występował do wielu potencjalnych darczyńców z miasta i okolic i tylko dwóch darczyńców wsparło realizację projektu. W okresie od 01.12.2018 r. do 31.12.2019 r.  mieszkaniec miasta otrzymał pomoc rzeczową od firmy Vito z Międzyrzeca Podlaskiego oraz M. Chajbos Sklep AGD również z Międzyrzeca Podlaskiego w postaci dwóch okien, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz karnisze i żyrandole z żarówkami.

Za pomoc w realizacji projektu serdecznie dziękujemy.

 

Więcej informacji o projekcie socjalnym "Od czegoś trzeba zacząć"

 


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim realizuje projekt:
„Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPS Międzyrzec Podlaski”
realizowany w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr: POWR.02.05.00-00-0185/17

Projekt pod nazwą „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPS Międzyrzec Podlaski” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPS Międzyrzec Podlaski” trwa od 1.04.2018r. do 31.03.2019r.
Głównym celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej w MOPS Międzyrzec Podlaski.
Uczestnikami projektu są wszyscy pracownicy MOPS. Działania projektowe polegają na zmianie i dostosowaniu struktury organizacyjnej MOPS do celu głównego projektu, przeprowadzeniu serii szkoleń doskonalących dla pracowników MOPS i superwizji wspierającej pracowników socjalnych oraz pozyskaniu 2 dodatkowych pomieszczeń na potrzeby pracowników pracujących w czterech zespołach problemowych:
1) pierwszego kontaktu,
2) usług socjalnych,
3) pracy socjalnej,
4) świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną.

Wartość projektu: 311 375,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 262 426,85 zł
Środki dotacji celowej: 48 948,15 zł

Fundusze Europejskie

 


 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim 
realizuje projekt pt. „Bierność – Aktywność”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020 Działanie 11.1 Aktywne włączenie określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLU.11.01.00-06-0027/18

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno – zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym również osób z niepełnosprawnościami, poprzez realizację kompleksowych programów wsparcia z wykorzystaniem usług aktywnej integracji.

Przewidywanym efektem realizacji projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy.

 

Okres realizacji projektu: od 01-01-2020 r. do 31-12-2021 r.
Wartość projektu: 534 886,26 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 454 653,26 zł


Fundusze Europejskie


Więcej informacji o projekcie "Bierność-Aktywność"

 


 

Pomoc Społeczna

Pomoc Społeczna

Pomoc społeczna obejmuje szereg działań zmierzających do poprawy sytuacji osobistej lub rodzinnej tych, którzy z powodu zdarzeń losowych, długotrwałej choroby lub niezaradności potrzebują wsparcia.

Więcej informacji o Pomocy Społecznej

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne)

Więcej informacji o Świadczeniach rodzinnych

Świadczenia Funduszu Alimentacyjnego

Świadczenia Funduszu Alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 489 z późn. zm.).

Więcej informacji o Świadczeniach Funduszu Alimentacyjnego

Świadczenie wychowawcze 500+

500 plus

program państwowy mający za zadanie pomóc rodzinom w wychowaniu dzieci poprzez comiesięczne świadczenia wychowawcze na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych.

Więcej informacji o Świadczeniach wychowawczych 500+

Świadczenie jednorazowe „Za Życiem”

Świadczenie jednorazowe Za Życiem

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Więcej informacji o Świadczeniu jednorazowym „Za Życiem”

"Dobry start" dla ucznia

Dobry start dla ucznia

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Więcej informacji o świadczeniu "Dobry start" dla ucznia

Działalność mops

 • Zespół Interdyscyplinarny

  Zespół Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołany został Zarządzeniem Burmistrza Miasta Międzyrzeca Podlaskiego nr 92/11 z dnia 5 września 2011r., zmienionego Zarządzeniem Nr 313/16 z dnia 10 października 2016r. w którym określony został skład osobowy Zespołu oraz rodzaj instytucji reprezentowanych przez poszczególne osoby. Siedziba Zespołu mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim ul.Piłsudskiego 6. Głównym zadaniem

  Więcej informacji
 • Pomoc społeczna

  Pomoc społeczna obejmuje szereg działań zmierzających do poprawy sytuacji osobistej lub rodzinnej tych, którzy z powodu zdarzeń losowych, długotrwałej choroby lub niezaradności potrzebują wsparcia. Formy działań pomocy społecznej mogą mieć postać: finansową, rzeczową oraz pracy socjalnej. Realizacją tych form pomocy bezpośrednio w środowisku potrzebującego, zajmują się pracownicy socjalni. Pomoc społeczna może być realizowana również w formie instytucjonalnej np. poprzez skierowanie

  Więcej informacji
 • Postępowanie dotyczące świadczeń rodzinnych

    Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne; świadczenie rodzicielskie. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;   Świadczenia rodzinne przysługują: obywatelom polskim; cudzoziemcom: a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, c)

  Więcej informacji
 • Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

  wysokość zasiłku rodzinnego komu przysługuje zasiłek rodzinny komu nie przysługuje zasiłek rodzinny kryterium dochodowe rodzaje dodatków do zasiłku rodzinnego:  dodatek z tytułu urodzenia dziecka dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dodatek z

  Więcej informacji
 • Świadczenia opiekuńcze

  Wzory wniosków i załączników znajdują się na stronie internetowej: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/  I. Specjalny zasiłek opiekuńczy Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 oraz z 2016 r. poz. 406 i 1271) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli: nie podejmują zatrudnienia

  Więcej informacji
 • Świadczenie rodzicielskie

  Świadczenie rodzicielskie przysługuje: matce albo ojcu dziecka*; opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia; rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny

  Więcej informacji
 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

  Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.  Od 1 stycznia 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto. Przy ustalaniu prawa

  Więcej informacji
 • Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 489 z późn. zm.). Kto może ubiegać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego Kryterium dochodowe i wysokość wypłacanych świadczeń Podmioty realizujące zadanie Terminy składania wniosków Podstawowe dokumenty  1. Kto może ubiegać

  Więcej informacji
 • 1
 • 2

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: „WIZAŻYSTKA /STYLISTKA” oraz „KOSMETYCZKA - STYLIZACJA PAZNOKCI” PROWADZONE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Projekt „Bierność – Aktywność” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Piłsudskiego 6, 21-560 Międzyrzec Podlaski, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do...

Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego

Osoba zgłaszająca problem dotyczący uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego powinna skontaktować się z infolinią Polskiego Bonu Turystycznego: bon turystyczny - infolinia - pdf bon turystyczny - infolinia - doc

ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: „KURS PRAWO JAZDY KAT. C, C+E WRAZ Z KURSEM KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYŚPIESZONEJ NA PRZEWÓZ RZECZY” PROWADZONE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Projekt „Bierność – Aktywność” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Piłsudskiego 6, 21-560 Międzyrzec Podlaski, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do...

ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: „WIZAŻYSTKA /STYLISTKA” oraz „KOSMETYCZKA - STYLIZACJA PAZNOKCI” PROWADZONE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Projekt „Bierność – Aktywność” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Piłsudskiego 6, 21-560 Międzyrzec Podlaski, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do...

ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: „KURS KOMPUTEROWY ECDL BASE” oraz „KADRY I PŁACE” PROWADZONE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Projekt „Bierność – Aktywność” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Piłsudskiego 6, 21-560 Międzyrzec Podlaski, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do...

ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: „OBSŁUGA KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ KLASY III i I UPRAWNIEŃ – KURS JEDNOETAPOWY” PROWADZONE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Projekt „Bierność – Aktywność” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Piłsudskiego 6, 21-560 Międzyrzec Podlaski, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do...

ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: „OPIEKUN OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ” PROWADZONE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Projekt „Bierność – Aktywność” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Piłsudskiego 6, 21-560 Międzyrzec Podlaski, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do...

Unieważnienie zapytania ofertowego

Projekt „Bierność – Aktywność” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Międzyrzec Podlaski, dn. 22.05.2020 r. UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim jako...

Harmonogram wypłat - maj 2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim ul. Piłsudskiego 6 informuje, że wypłata świadczeń w miesiącu maju br. będzie realizowana w dniu 28 maja 2020 r. (czwartek) ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ...

ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: „OBSŁUGA KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ KLASY III i I UPRAWNIEŃ – KURS JEDNOETAPOWY” PROWADZONE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Projekt „Bierność – Aktywność” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Piłsudskiego 6, 21-560 Międzyrzec Podlaski, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do...