Projekt  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu w formie zapytania ofertowego na świadczenie usług poradnictwa psychologicznego tj. przeprowadzenie diagnozy potrzeb uczestników projektu, indywidualnej ścieżki reintegracji oraz indywidualnego poradnictwa  psychologicznego obejmującego doradztwo psychologiczne, warsztaty kompetencji społecznych oraz terapię rodzinną., w związku z realizowanym projektem „ Bierność - Aktywność”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 formularz ofertowy

Zał. nr 2 wykaz usług

Zał. nr 3 oświadczenie-brak powiązań kapitałowych

Zał. nr 4 oświadczenie RODO

Zał. nr 5 OŚWIADCZENIE O POSIADANYCH KWALIFIKACJACH

Zał. nr 6 WYKAZ DOŚWIADCZENIA W PROJEKTACH

Informacja z rozstrzygnięcia - usługi psychologiczne