Projekt  „Bierność – Aktywność”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Piłsudskiego 6, 21-560 Międzyrzec Podlaski, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „KURS PRAWO JAZDY KAT. C, C+E WRAZ Z KURSEM KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYŚPIESZONEJ NA PRZEWÓZ RZECZY” na rzecz Uczestnika Projektu „Bierność -  Aktywność”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zapytanie ofertowe - pdf

Zapytanie ofertowe - doc

Zał. nr 1 formularz ofertowy

Zał. nr 2 wykaz usług

zał. nr 3 oświadczenie RODO

zał. nr 4 oświadczenie - brak powiązań kapitałowych

informacja o wyniku postępowania - pdf

informacja o wyniku postępowania - doc