Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim zaprasza mieszkańców miasta do udziału 
w projekcie "Bierność-Aktywność"

treść w formacie pdf:

Informacja o projekcie

Plakat - zaproszenie

Zaproszenie - rekrutacja


Regulamin uczestnictwa RPO WL

Regulamin przyznawania stypendiów RPO WL