Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim w okresie od 01.12.2018 r. do 31.12.2019 r. realizował projekt socjalny „Od czegoś trzeba zacząć”.

Projekt socjalny jest interdyscyplinarnym przedsięwzięciem łączącym w sobie wiele różnorodnych elementów w tym wykorzystanie zasobów środowiskowych. Rezultatem projektu jest przewidywana zmiana na lepsze w życiu ludzi, poprawa ich sytuacji.

W ramach projektu socjalnego pn. „Od czegoś trzeba zacząć” pomogliśmy mieszkańcowi Międzyrzeca Podlaskiego w poprawie warunków zamieszkania. Osoba korzystająca z pomocy Ośrodka nie była w stanie, wykorzystując własne możliwości poprawić stan techniczny swojego mieszkania. Jednym z celów projektu było także zaktywizowanie mieszkańca poprzez zaangażowanie go w remont własnego mieszkania.

W związku z powyższym zwróciliśmy się w imieniu naszym oraz naszego podopiecznego o wsparcie rzeczowe w postaci konkretnych materiałów budowlanych.

Każda pomoc udzielona rodzinie objętej naszym projektem socjalnym pozwoliła jej na zminimalizowanie wykluczenia społecznego oraz na godne życie.

W ramach projektu socjalnego „Od czegoś trzeba zacząć” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej występował do wielu potencjalnych darczyńców z miasta i okolic i tylko dwóch darczyńców wsparło realizację projektu. W okresie od 01.12.2018 r. do 31.12.2019 r.  mieszkaniec miasta otrzymał pomoc rzeczową od firmy Vito z Międzyrzeca Podlaskiego oraz M. Chajbos Sklep AGD również z Międzyrzeca Podlaskiego w postaci dwóch okien, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz karnisze i żyrandole z żarówkami.

Za pomoc w realizacji projektu serdecznie dziękujemy.

Mieszkanie po remoncie:

zdjęcie 1 - mieszkanie po remoncie zdjęcie 2 - mieszkanie po remoncie
zdjęcie 3 - mieszkanie po remoncie zdjęcie 4 - mieszkanie po remoncie
zdjęcie 5 - mieszkanie po remoncie zdjęcie 6 - mieszkanie po remoncie
zdjęcie 7 - mieszkanie po remoncie zdjęcie 8 - mieszkanie po remoncie
zdjęcie 9 - mieszkanie po remoncie  zdjęcie 10 - mieszkanie po remoncie
   

 Mieszkanie przed remontem:

zdjęcie 1 - mieszkanie przed remontem zdjęcie 2 - mieszkanie przed remontem
 zdjęcie 3 - mieszkanie przed remontem  zdjęcie 4 - mieszkanie przed remontem
 zdjęcie 5 - mieszkanie przed remontem  zdjęcie 6 - mieszkanie przed remontem
 zdjęcie 7 - mieszkanie przed remontem  zdjęcie 8 - mieszkanie przed remontem