Kierownik - Mariola Płonka 
Zastępca Kierownika - Grażyna Radzikowska

 
Pracownicy Socjalni:

Agnieszka Dołęga, Dorota Karpowicz, Justyna Melaniuk-Lewko, Beata Mroczkowska, Wioleta Rak, Katarzyna Żak, Katarzyna Ignaciuk, Anita Sanecka, Monika Nowik-Cep, Elżbieta Szostkiewicz

 
Pracownicy Świadczeń Rodzinnych:

Elwira Filipiuk, Monika Komińczyk-Pepa

 
Pracownicy Funduszu Alimentacyjnego:

Sylwester Sawczuk

 
Asystenci Rodzin:

Joanna Grzeszyk, Magda Karwowska-Kudzio

 
Pracownicy Księgowości:

 
Główny Księgowy - Anna Nowicka

Starszy Księgowy - Alicja Gierej

Sekretariat:

Małgorzata Modrzewska

Administrator Sieci Komputerowej:


Robert Mitera

Psycholog:


Grażyna Czop