Kierownik - Mariola Płonka 
Zastępca Kierownika - Grażyna Radzikowska

 
Pracownicy Socjalni:

Agnieszka Dołęga, Dorota Karpowicz, Halina Kozłowska, Maria Krupska, Justyna Melaniuk-Lewko, Beata Mroczkowska, Wioleta Rak, Katarzyna Żak

 
Pracownicy Świadczeń Rodzinnych:

Elwira Filipiuk, Katarzyna Ignaciuk, Monika Komińczyk

 
Pracownicy Funduszu Alimentacyjnego:

Sylwester Sawczuk

 
Asystenci Rodzin:

Anna Bartczak, Kinga Koźluk

 
Pracownicy Księgowości:

 
Główny Księgowy - Anna Nowicka

Księgowy - Alicja Gierej