pomoc żywnościowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim informuję, iż w okresie od 12.07.2018 r. do 31.08.2018 r. będą wydawane skierowania dla osób uprawnionych do udziału w Programie Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2018.
Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób najbardziej potrzebujących, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez pracownika socjalnego w MOPS.

W tym celu należy:

  • w terminie od 12.07.2018 r. do 31.08.2018 r. zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim ul. Piłsudskiego 6 do pracowników socjalnych właściwych ze względu na Państwa adres zamieszkania;
  • złożyć stosowne deklaracje o przystąpieniu do programu pomocy żywnościowej w latach 2018/2019

Osoby zakwalifikowane do udziału w w/w Podprogramie będą mogły otrzymać bezpłatnie żywność na przełomie roku 2018/2019.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Międzyrzecu Podlaskim